Kunnen de gespaarde basisuren voor duurzame inzetbaarheid uitbetaald worden bij einde dienstverband?

Werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de werknemer uren voor duurzame inzetbaarheid spaart ten behoeve van studieverlof. Het dienstverband wordt op initiatief van de werkgever echter beëindigd of niet verlengd voordat deze studieverlofuren kunnen worden genoten. De gespaarde uren worden dan uitbetaald aan de werknemer.