Kunnen personeelsleden vrijwillig onderaan de afvloeiingslijst worden geplaatst?

Nee, dit kan niet. Wat wel kan is het aangaan van beëindigingovereenkomsten/ vaststellingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden.

cao paragraaf
Huidige regelingen