Kunnen personeelsleden vrijwillig onderaan de afvloeiingslijst worden geplaatst?

Nee, dit kan niet. Als een personeelslid aangeeft vrijwillig te willen vertrekken, dan kan er een beëindigingovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden worden aangegaan.

cao paragraaf
Huidige regelingen