Kunnen tijdelijke uitbreidingen stopgezet worden nu er minder werk is vanwege de situatie?

Nee, dit kan niet. Met de werknemer zijn bepaalde afspraken gemaakt over de tijdelijke uitbreiding. De tijdelijke uitbreiding loopt pas van rechtswege af na de afgesproken duur. De werkgever kan wel gezamenlijk met de werknemer afspreken dat de tijdelijke uitbreiding stopgezet wordt, maar de werkgever kan dit niet eenzijdig doen.

Trefwoorden