Kunt u aangeven wanneer op basis van de teldatum 1 oktober 2018 en in het kader van de nieuwe onderwijsachterstandenregeling de onderwijsscores van leerlingen door het CBS worden bepaald en gepubliceerd?

De onderwijsscores van leerlingen worden door het CBS bepaald en gepubliceerd. Hierna wordt de uiteindelijke achterstandsscore van een school bepaald en gepubliceerd in het schooljaar 2019-2020. Komt er dan ook een actuele tool uit?

De planning van het ministerie is dat de onderwijsscore in februari 2019 bekend wordt gemaakt na te zijn vastgesteld door het CBS. De wijze waarop is ons nog niet geheel duidelijk, mogelijk wordt de bestaande tool dan bijgesteld maar daar is de overgangsregeling (nog) niet in verwerkt.

Het complete bekostigingsoverzicht (de beschikking 2019-2020) komt zoals gewoonlijk eind maart - begin april 2019. Kort daarna komen we weer met onze meerjarenbegrotingen voor het primair onderwijs.