Mag een medewerker zijn BAPO overgangsrecht inzetten voor duurzame inzetbaarheid?

Nee, uren duurzame inzetbaarheid kunnen ook voor andere doelen worden ingezet, de uren op grond van overgangsrecht niet. 

 

cao paragraaf
BAPO overgangsrecht