Mag een medewerker zijn BAPO overgangsrecht inzetten voor duurzame inzetbaarheid?

Nee, uren duurzame inzetbaarheid kunnen ook voor andere doelen worden ingezet, de uren op grond van overgangsrecht niet.