Mag een medewerker zijn BAPO overgangsrecht inzetten voor duurzame inzetbaarheid?

De BAPO-regeling (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) is afgeschaft. Voor de medewerker die nog BAPO uren had, is een overgangsregeling opgenomen in de cao voor primair onderwijs (CAO PO). De uren op grond van overgangsrecht kunnen niet ingezet worden voor de bestedingsdoelen die bedoeld zijn voor de duurzame inzetbaarheidsuren.

cao paragraaf
BAPO overgangsrecht