Mag een werknemer conform het reglement/instroomtoets PF vrijwillig de organisatie verlaten en bijvoorbeeld vergezeld van een ontslagvergoeding plaats maken voor jongere werknemers?

Nee, dit is niet meer mogelijk.

 

cao paragraaf
Huidige regelingen