Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?

Het totale budget (40 + 130 uur) mag gedurende maximaal 5 jaar worden gespaard. De opname mag niet meer bedragen dan 340 uur per jaar. Indien er 340 uur per jaar wordt opgenomen, wordt de eigen bijdrage gebaseerd op maximaal 260 uur (dan neemt de werknemer namelijk 2 keer het duurzame inzetbaarheidsbudget van 40 uur tegelijk op). De werknemer kan de uren van dit totale budget niet alleen inzetten voor bestedingsdoelen zoals scholing of coaching, maar ook voor het nemen van een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatie-verlof.