Mag OOP zonder lesgebonden of behandeltaken vakantie opnemen buiten de schoolvakanties en daarmee 36 uur per week werken?

Voor OOP zonder lesgebonden of behandeltaken geldt dat zij na overleg met de werkgever ook vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties, tot een maximum van 4 uur per week. Feitelijk betekent dit dat een medewerker met een voltijdsaanstelling maar 36 uur per week hoeft te werken. Een deel van het verlof wordt dan door het jaar heen genoten, er is dan dus minder verlof beschikbaar in de schoolvakanties. De medewerker zal dan grotere delen van de schoolvakanties moeten doorwerken dan de rest van het personeel. De medewerker maakt voor invoering van deze regeling met de werkgever een plan over welke werkzaamheden er dan in de schoolvakanties worden verricht.