Met welk percentage zijn de werkgeverslasten voor 2011/2012 daadwerkelijk gestegen?

Voor het jaar 2012 is de personele bekostiging opgehoogd met 0,42% om gestegen werkgeverslasten te compenseren. De compensatie voor gestegen pensioenpremies bedraagt 0,37%. Dit is een stuk minder dan de stijging van de pensioenpremies over 2012, die leidt tot een stijging van de loonkosten van circa 1,0% . In de compensatie zit ook een min van ruim 0,2% vanwege onder meer doorbetaling bij ziekte en het eigen risico WAO. De precieze opbouw wordt weergegeven in onderstaande tabel.

WAO-0,05%
ZVW0,22%
pensioenen0,37%
doorbetaling bij ziekte, eigen risico WAO e.d.-0,24%
kinderopvang0,12%
Totaal0,42%


Met welke percentage de werkgeverslasten zijn gestegen, is mede afhankelijk van de eigen specifieke situatie. Het AK zou hier behulpzaam kunnen zijn.