Moet de werkgever een ontslag bij het het Participatiefonds aankondigen?

Nee, dit is niet meer nodig.

cao paragraaf
Huidige regelingen