Moet er voor iedere behandelend arts op school een instructie en bekwaamheidsverklaring worden afgegeven?

Op onze school zijn er meerdere leerlingen die medicatie voor epilepsie ontvangen en een epi-pen. Mag één arts instructie geven op school? Of moet er voor iedere behandelend arts een instructie en bekwaamheidsverklaring worden afgegeven?

Het is gebruikelijk dat een enkele arts een bekwaamheidsverklaring afgeeft. Met zo’n verklaring kan een arts alle medische handelingen verrichten (onder de wet BIG). Hieronder valt dan epi-pen, maar bijvoorbeeld ook medicatie voor epilepsie. Eén bevoegde arts mag alle medische handelingen verrichten. In onze toolbox staan handige documenten over medisch handelen in het basisonderwijs. Vooral het modelprotocol ‘medische handelingen op scholen’ is in dit geval handig voor de school om door te nemen.

Een zelfstandig bevoegde arts is een zorgverlener die voorbehouden handelingen zelf mag uitvoeren, zie hiervoor ook deze pagina. Het toedienen van medicatie (dus ook voor ADHD) valt onder een risicovolle handeling. Bekijk ook de lijst in de toolbox met voorbehouden en risicovolle medische handelingen in het onderwijs. Risicovolle handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door personen die hiervoor bekwaam zijn. Een instructie en bekwaamheidsverklaring zijn dan nodig. Het modelprotocol en de lijst moeten voldoende handvatten bieden om te beslissen hoe ver ze moeten gaan met dergelijke handelingen en waar wel of geen verklaring voor nodig is. Zo staan in de lijst duidelijke voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen en wordt in het modelprotocol onderscheid gemaakt in handelingen waarvoor de wet BIG wel of niet (bekwaamheidsverklaring niet nodig) geldt.