Moet ik alle vermoedens en incidenten melden?

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Door te werken met de meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de school. Het stappenplan biedt houvast bij die afweging.

De verplichte meldcode regelt dat een professional zijn beroepsgeheim kan doorbreken om melding te doen.