Moeten alle medewerkers die niet ziek zijn, komen werken?

Het was noodzakelijk om de eerste dagen mensen op school te hebben om de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren en het afstandsonderwijs vorm te geven. De scholen hebben nu mensen nodig voor de realisatie van de opvang en voor de kwetsbare kinderen. De medewerkers die daarvoor op school moeten zijn, hebben een cruciaal beroep. Zij kunnen hun kinderen naar school/verblijf brengen voor opvang. Verder is het advies: houd je aan het RIVM advies: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het is aan de teams, schoolleiders en schoolbesturen om daar verstandig mee om te gaan.

Trefwoorden