Moeten mensen bij werkgelegenheidsbeleid (fase 2) in het rddf geplaatst worden?

Ja. Anders dan bij het ontslagbeleid worden functies wel pas in fase 2 van het werkgelegenheidsbeleid in het rddf geplaatst.

cao paragraaf
Huidige regelingen