Moeten ouders met een cruciale beroep betalen voor de noodopvang? En op welke tijden kunnen zij een beroep doen op opvang?

Van onze collega’s van de Branchevereniging Kinderopvang begrepen wij het volgende over de kosten van bso voor ouders met cruciale beroepen:
In principe zouden ouders met cruciale beroepen die voorheen nog geen gebruik maakten van de bso, dat nu wel kunnen doen zonder kosten. Uitgangspunt is om het bestaande systeem en infrastructuur in stand te houden. Zij hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en krijgen waarschijnlijk een soort tijdelijk contract. Dat zal iedere organisatie op een andere manier regelen.

Gemeenten moeten genoeg 24-uursopvangplekken realiseren voor de opvang buiten de tijden van de bso, zie het nieuwsbericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

Trefwoorden