Moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de resultaten van de eindtoets beschikbaar stellen aan scholen in het voortgezet onderwijs?

Wanneer door de school is besloten om de (centrale) eindtoets te gebruiken als het onafhankelijk tweede gegeven dan zijn zij verplicht om dit ook aan de betreffende VO-school te verstrekken.

Het onafhankelijk tweede gegeven maakt namelijk onderdeel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Wanneer door een school is besloten om voor de afname van de eindtoets het OKR al te verstrekken aan de VO-school moet dit na de bekendmaking van de score op de eindtoets aangevuld worden.

Wanneer de VO-school niet beschikt over een onafhankelijk tweede gegeven van een leerling geeft dit hen zelfs het recht om aanvullende toetsen af te nemen.

De redenering zoals die hier boven staat vermeld geldt in principe voor alle leerlingen, tenzij zij vallen onder de ontheffingsgronden.