Mogen de 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid worden ingezet voor verlof, voordat het bijzondere budget (voor de 57+-ers) wordt ingezet voor verlof?

Nee, de 40 basisuren mogen alleen worden ingezet voor verlof, indien ook de rest van de uren worden ingezet voor verlof. Het is niet de bedoeling dat de medewerker deze 40 uur gebruikt om een week vrij te zijn en de rest van de 130 uur inzet voor een ander doel van duurzame inzetbaarheid.

Dit heeft te maken met de eigen bijdrage. Als het bijzonder budget van 130 uur wordt ingezet voor duurzame inzetbaarheid, dan hoeft er geen eigen bijdrage over te worden betaald. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50% over het salaris (dan wel 40% voor de medewerkers in een functieschaal 8 of lager). Over de 40 uren uit het basisbudget hoeft nooit een eigen bijdrage te worden betaald, ook niet als het wordt ingezet voor verlof.  De 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid mogen daarom alleen worden ingezet voor verlof, indien ook de uren van het bijzonder budget voor verlof worden gebruikt.