Mogen we ook na 1 mei het formatieplan vaststellen?

Conform de CAO PO dient het bestuursformatieplan voor 1 mei vastgesteld te worden, met instemming van de P(G)MR. Hier gaat het alleen om het aantal formatieplaatsen per functie. Van 1 mei kan worden afgeweken als ‘zwaarwegende redenen of omstandigheden zich daartegen verzetten’. Dit moet ‘terstond ter kennis gebracht’ worden van de GMR. Indien u dit overweegt, dient u de procedures zorgvuldig te volgen en u dient aan te tonen dat u zwaarwegende redenen heeft om van deze datum af te wijken.