Onze overblijfmedewerkers ontvangen per overblijfbijeenkomst een vrijwilligersvergoeding van €10. Moet hierover belasting worden afgedragen?

Aan een vrijwilligersvergoeding zijn, belastingtechnisch gezien, strenge eisen verbonden. Volgens de belastingdienst bent u vrijwilliger als u voldoet aan de volgende eisen:

  • U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of sportstichting. Deze organisatie is geen bv of nv.
  • U bent niet in dienst bij de organisatie.
  • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
  • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Bent u 23 jaar of ouder, dan is de vrijwilligersvergoeding maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Alleen deze vrijwilligersvergoedingen zijn onbelast. Zijn de vergoedingen hoger, zoals in de vraagstelling, dan zijn zij belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Wij adviseren onze leden om zich aan de fiscale regelgeving te houden wat betreft de vrijwilligersvergoeding. Wij ontvingen een voorbeeld van een schoolbestuur dat met een forse naheffing van de Belastingdienst te maken kreeg, omdat men jarenlang een hoger tarief als vrijwilligersvergoeding uitbetaalde dan de fiscaal toegestane € 4,50 per uur.