Op hoeveel vakantie heeft een medewerker recht op jaarbasis?

Werknemers hebben recht op 428 uur vakantie per jaar inclusief feestdagen (deeltijders naar rato). Vakantie wordt genoten in de schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal schoolvakanties voor leerlingen, dienen leraren delen van deze schoolvakanties te werken. Schoolvakanties voor leerlingen en vakantie voor leraren zijn dus niet vanzelfsprekend aan elkaar gelijk. Vakantieverlof wordt opgebouwd van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt. De PO-Raad raadt schoolbesturen aan om verlofkaarten bij te houden, zodat goed inzichtelijk is welke medewerker op welk verlof recht heeft.