Op hoeveel vakantie heeft een medewerker recht op jaarbasis?

Werknemers hebben recht op 428 uur vakantie per jaar inclusief feestdagen (deeltijders naar rato). Vakantie wordt genoten in de schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal schoolvakanties voor leerlingen, moeten leraren delen van deze schoolvakanties wel werken. Schoolvakanties voor leerlingen en vakantie voor leraren zijn dus niet aan elkaar gelijk. Vakantie wordt opgebouwd van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt.