Stel, beide ouders zijn voogd, maar de kinderen zijn de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere, hebben zij dan toch beiden recht op ouderschapsverlof?

Ja, als beide ouders voogd zijn, hebben zij allebei recht op ouderschapsverlof.

cao paragraaf
Verlof