Tellen de avonduren van een schoolkamp mee als onderwijstijd?

Als onderwijstijd op schoolkamp gelden alleen de uren die op een reguliere schooldag van de school ook als onderwijstijd gelden. Het schoolkamp vindt dus voor een deel binnen onderwijstijd plaats en voor een substantieel deel buiten onderwijstijd.