Uiterlijk 1 november moeten de OOP- en directiefuncties geactualiseerd en geherwaardeerd zijn conform de afspraken die vakbonden en de PO-Raad hebben gemaakt. Kunnen jullie alle informatie hierover nog eens op een rijtje zetten?

Interessant zijn in ieder geval de volgende nieuwsberichten op onze website:

Daarnaast is het onderstaande rekenmodel, dat in samenwerking met de AVS tot stand is gekomen, ook relevant.

Wat als mijn nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde inschaling tot een lager salaris leidt?

Artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO 2019-2020 gaat over het behoud van het huidige salaris (inclusief toelagen), het uitzicht op hogere periodieken en toekomstige indexatie, volgens de oude inschaling. Lid 8 is van toepassing als de nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde inschaling tot een lager salaris of tot een lager uitzicht leiden. Hierover worden voor 1 augustus 2020 (inmiddels verlengd tot 1 november 2020) afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een addendum, behorende bij de arbeidsovereenkomst. Daarbij is het volgende van belang. De huidige salarisschalen AB t/m AE en DA t/m DE komen per 1 augustus 2020 te vervallen. Ook de bepalingen over de directietoelage vervallen per 1 augustus 2020. Uiterlijk per 1 augustus 2020 zijn de nieuwe salarisschalen A10 t/m A13 en D11 t/m D15 van toepassing. In de nieuwe D11 t/m D13-schalen is de directietoelage verwerkt. Dat betekent dat voor deze schalen - om een goede inpassing te realiseren - de directietoelage van € 339,46 omgezet moet worden, omdat over dit bedrag nu geen vakantie-, eindejaars- en levensloopuitkering wordt berekend. De uitbetaling van de vakantie- en eindejaarsuitkering vindt een keer per jaar plaats. Het verschil is dus niet weg, maar wordt in een later stadium weer rechtgetrokken. De levensloopuitkering vindt maandelijks plaats. De uitkomst van de omzetting is € 294,95 bij een voltijdsbetrekking. In onderstaand schematisch overzicht is voor de berekening van het verschil een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe inschaling. Het addendum bij de arbeidsovereenkomst kan er dan als volgt uit zien, met als voorbeeld een directeur in de salarisschaal DC+: Op basis van zijn nieuwe functiebeschrijving - een aangepaste voorbeeldfunctie - die opnieuw gewaardeerd is door een gecertificeerd adviseur FUWA, komt de inschaling uit op de D13-schaal. Het maximumbedrag van deze schaal is lager in vergelijking met de DC+-schaal. De betreffende directeur is op regel 14 ingeschaald. Als ingangsdatum geldt 1 mei 2020.  

Datum

Salaris DC+

Toelage

Totaalbedrag

Nieuwe inschaling (naasthoger)

Verschil

1 mei 2020

€ 5.355 (regel 14)

€ 294,95*

€ 5.649,95

€ 5.787

+ € 137,05

1 augustus 2020

€ 5.472 (regel 15)

€ 294,95*

€ 5.766,95

€ 5.990

+ € 223,05

1 augustus 2021

€ 5.591 (regel 16)

€ 294,95*

€ 5.885,95

€ 5.990

+ € 104,05

1 augustus 2022

€ 5.707 (regel 17)

€ 294,95*

€ 6.001,95

€ 5.990

- € 11,95

1 augustus 2023

€ 5.823 (regel 18)

€ 294,95*

€ 6.117,95

€ 5.990

- € 127,95

* Omdat in de nieuwe salaristabellen het vakantiegeld, de eindejaars- en levensloopuitkering is verwerkt, vindt een correctie plaats. Het verschil is niet weg, omdat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering een keer per jaar worden uitgekeerd en de levensloop maandelijks. Aan de hand van dit voorbeeld geldt per 1 augustus 2022 een salarisgarantie van € 11,95 per maand en per 1 augustus 2023 een salarisgarantie van € 127,95 per maand.