Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

De uren uit art. 8.3 van de CAO PO zijn een aanvulling op de vakantie-uren uit art. 8.1 CAO PO. Dit betekent dat dit bovenwettelijke vakantie-uren zijn. Bovenwettelijke vakantie-uren kennen een vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd.