Voor welke doeleinden kan het bijzonder budget worden ingezet?

Het bijzonder budget kan ingezet worden ten behoeve van duurzame inzetbaarheid zoals peerreview, studieverlof, coaching (tijd en geld), oriëntatie op mobiliteit en niet-plaats-en tijdgebonden werkzaamheden. Het gaat hierbij niet om vrij opneembaar verlof. 

Het bijzondere budget kan ingezet worden voor verlof. Het budget van 40 uur kan dan ook voor verlof worden ingezet.