Waar bestaat de regeling voor duurzame inzetbaarheid uit?

Het bestaat uit drie elementen, namelijk:

  • Een budget van 40 uur voor iedereen, naar rato van werktijdfactor en tijdsduur;
  • Een bijzonder budget voor startende leraren;
  • Een bijzonder budget voor oudere werknemers.