Waar heeft een startende leraar recht op?

Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leraar recht op 40 uur extra uur ‘duurzame inzetbaarheid’ per jaar (naar rato dienstverband, artikel 8A.5 CAO PO). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leraar volgens artikel 9.5 CAO PO recht op begeleiding door een coach (dat mag niet de direct leidinggevende zijn). Er wordt een beproefd of objectief observatie-instrument gebruikt waarmee objectief en transparant kan worden bekeken wat de vorderingen van de leraar zijn. 

cao paragraaf
De startende leraar