Waar vind ik meer informatie over het organiseren van medezeggenschap in het primair onderwijs?

De website Sterk Medezeggenschap is gericht op het ondersteunen van alle betrokkenen (schoolbestuur, schoolleiding en MR-leden) in de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De focus ligt in eerste instantie vooral op het borgen en uitbouwen van het bestaande ondersteuningsaanbod. Daarna volgt uitbreiding van het aanbod, op basis van de behoeften en actuele ontwikkelingen.

cao paragraaf
Medezeggenschap