Waarom past Cito normen aan?

Leerlingen van nu maken de toetsen over het algemeen beter dan enkele jaren geleden, toen de normering werd vastgesteld. Om tot de 20 procent hoogst scorende leerlingen te behoren, heeft een leerling nu een hogere (absolute) score nodig dan destijds. Dit kan betekenen dat een score op de toets van bijvoorbeeld ‘30 vragen goed’ nu tot niveau II wordt gerekend, terwijl dat voorheen niveau I was.  

Trefwoorden