Waarom worden de extra middelen voor 5/12e in 2014 en voor 7/12e in 2015 geboekt?

De bekostiging van schoolbesturen is gebaseerd op schooljaren. De jaarverslagen zijn gebaseerd op kalenderjaren/boekjaren. Om inkomsten aan het juiste boekjaar toe te wijzen is afgesproken dat alle inkomsten op grond van de regeling personele bekostiging voor 5/12e aan 2014 wordt toegewezen en voor 7/12e aan 2015. Ook als er incidentele middelen worden toegevoegd aan die regeling en ook als die middelen duidelijk bedoeld zijn voor een kortere periode, zoals bijvoorbeeld de kasschuif uit december 2014.