Wanneer is een werknemer eigen wachtgelder?

Dat is het geval wanneer een persoon een ontslaguitkering (WW) krijgt:

  • de ontslaguitkering is verkregen op basis van de beëindiging van de betrekking bij het eigen bestuur met een ononderbroken diensttijd van langer dan een jaar. Er mag een onderbreking van één week of minder, dan wel onderbrekingen wegens schoolvakanties, geweest zijn. De termijn van één jaar kan, ingeval van een of meer ziekteperiode van langer dan vier weken, met deze ziekteperioden verlengd worden of;
  • de ontslaguitkering is verkregen op basis van de beeindiging van een tijdelijke uitbreiding van de vaste betrekking en waarbij de uitkeringsgenietende bij het eigen bestuur een ononderbroken dienstverband heeft van langer dan een jaar op het moment van beeindiging van het de tijdelijke uitbreiding.


Onder de definitie voor eigen wachtgelders vallen ook de zogenaamde potentiele eigen wachtgelders, dat wil zeggen de werknemers die ontslagen worden en die in afwachting zijn van een WW-uitkering.