Wanneer is een werknemer ‘ziek’?

Een medewerker is ziek wanneer hij wegens ziekte of gebrek zijn werk, de bedongen arbeid, niet volledig kan doen. De bedongen arbeid is de arbeid zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een medewerker is pas hersteld, zodra hij zijn werk weer helemaal kan verrichten.

Zo is een medewerker met een gebroken been die wel de volledige bedongen arbeid kan verrichten, in juridische zin niet ziek.

 

cao paragraaf
Ziekte