Wanneer is er eigenlijk sprake van een ‘eigen wachtgelder’ voor het schoolbestuur?

Een eigen wachtgelder is iemand die langer dan een jaar, onafgebroken, bij een schoolbestuur heeft gewerkt en nu een WW-uitkering ontvangt. Wanneer een schoolbestuurder een werknemer bij een van zijn scholen wil benoemen, wordt het bestuur geacht deze persoon, de eigen wachtgelder, te benoemen. Een eigen wachtgelder moet volgens de regels met voorrang de vacature aangeboden krijgen. Gebeurt dat niet, dan krijgt het bestuur voor de nieuw aangestelde  werknemer geen vergoeding van het ministerie van Onderwijs (OCW). Deze bepaling geldt dus niet voor werknemers die zijn ontslagen, omdat ze niet goed functioneerden (ontheffing herbenoemingsverplichting LINK DUO).

Een werknemer die tijdelijk in dienst is voor een jaar kan nooit een wachtgelder worden. Projectbenoemingen van meer dan een jaar tellen wel mee. In alle gevallen moet er sprake zijn van een uitkering ten laste van de werkgever: geen uitkering dan ook geen eigen wachtgelder.

cao paragraaf
Huidige regelingen