Wanneer is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen of aan te stellen?

Een werknemer kan worden benoemd of aangesteld in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, als er een verschil is van meer dan drie schalen tussen de bij die functies behorende maximumschalen. In onderstaand schema is opgenomen welke combinatie van een onderwijsgevende en een onderwijsondersteunende functie mogelijk is.

Onderwijsgevende functie in schaal

Onderwijsondersteunende functie in schaal

L10 (oud schaal LA en schaal 9)

1 t/m 6 en 14

L11 (oud schaal LB en schaal 10)

1 t/m 7 en 15

L12 (oud schaal LC en schaal 11)

1 t/m 8 en 16

L13 (oud schaal LD en schaal 12)

1 t/m 9 en 17