Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

Als er minimaal 4 nieuwkomersleerlingen (asielzoekers/statushouderskinderen en/of overige vreemdelingenkinderen) op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Er zijn 4 peilmomenten in een jaar. Op het peilmoment dienen 4 nieuwkomerskinderen ingeschreven te staan op één brinnummer.

Als een school nieuwkomersleerlingen heeft ingeschreven die tussen 1 jaar en 4 jaar in Nederland zijn, kan er per peilmoment ook bijzondere bekostiging worden aangevraagd.

Meer informatie hierover is te vinden op www.lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.