Wanneer mag een werknemer meer of minder gaan werken?

Wil de werknemer de omvang van de arbeidsovereenkomst wijzigen, dan kan dit verzoek juridisch worden gezien als een verzoek op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur. Een verzoek om het vermeerderen of verminderen van de arbeidsduur hoeft niet per definitie in te gaan per de eerste van de maand. Dit kan ook op een ander tijdstip, zoals direct na de zomervakantie.

cao paragraaf
Huidige regelingen