Wanneer moet het bestuursformatieplan worden vastgesteld voor het bijzonder onderwijs volgens de nieuwe CAO? Blijft dit 1 mei?

Dit is nog altijd 1 mei. Verwachte formatieve problemen moeten, indien een schoolbestuur ontslagbeleid al hanteert, wel al per 1 februari worden gemeld. In dat geval heeft u het bestuursformatieplan al eerder nodig.

Lees hier verder.