Wanneer moeten personeelsleden worden geïnformeerd over plaatsing in RDDF?

Het informeren van personeelsleden die het betreft: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de zomervakantie. Het schoolbestuur dient voor 1 mei het meerjarenformatiebeleid/een bestuursformatieplan vast te stellen en de wijze waarop de middelen bovenschools dan wel aan de scholen worden toegedeeld.