Wanneer worden de eerste resultaten van de Benchmark PO&VO verwacht?

De eerste Benchmark PO&VO wordt op 1 februari 2021 publiek gemaakt en maakt vergelijkingen van schoolbesturen mogelijk op de thema’s Financien, Bedrijfsvoering en Medewerkers. Dit jaar wordt de benchmark verder ontwikkeld met onder meer het toevoegen van de thema’s Onderwijskwaliteit en Overhead. Een ander belangrijk onderdeel van het benchmarkprogramma is de sectorrapportage primair onderwijs. Hiermee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context, op basis van betrouwbare data, zoals uit de Benchmark PO&VO. De eerste publicatie staat gepland kort na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Trefwoorden