Wanneer wordt een tijdelijk dienstverband omgezet in een vast dienstverband?

Wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten worden omgezet in een vast contract staat beschreven voor het bijzonder onderwijs beschreven in artikel 7:668a BW en artikel 3.5 CAO PO en voor het openbaar onderwijs in artikel 4.5 PO. 

De hoofdregel in het bijzonder onderwijs is: arbeidsovereenkomsten op basis van artikel 3.1 CAO PO die elkaar opvolgen en een termijn van 24 maanden of het aantal van 3 overeenkomsten overschrijden, worden omgezet in een vast contract.

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten ten behoeve van vervanging is een uitzondering op deze hoofdregel gemaakt. Pas als opeenvolgende overeenkomsten de termijn van 36 maanden overschrijden of het aantal van 6 overeenkomsten, wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een vast contract.

Bij overeenkomsten uitsluitend ter vervanging van een zieke leraar geldt dat er een onbepaald aantal contracten binnen 36 maanden afgesloten kan worden.

De hoofdregel in het openbaar onderwijs is: gedurende drie jaren mogen werkgevers en werknemers een onbeperkt aantal tijdelijke aanstellingen aangaan, mits deze tijdelijke aanstellingen zijn gebaseerd op de gronden in artikel 4.3 (vervanging, tijdelijke vacature, etc.). Wanneer deze termijn van 36 maanden wordt overschreden, dan heeft de werknemer recht op een vast dienstverband, zie artikel 4.5 lid 1 CAO PO.