Wanneer zijn de eerste resultaten van de Benchmark PO&VO beschikbaar gekomen?

De eerste Benchmark PO&VO is op 1 februari 2021 publiek gemaakt en maakt vergelijkingen van schoolbesturen mogelijk op de thema’s Financien, Bedrijfsvoering en Medewerkers. Tot 2023 wordt de benchmark verder ontwikkeld met onder meer de thema’s Overhead en Onderwijskwaliteit.

Een ander belangrijk onderdeel van het benchmarkprogramma is de sectorrapportage primair onderwijs. Hiermee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context, op basis van betrouwbare data zoals uit de Benchmark PO&VO. De eerste, jaarlijkse publicatie is gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 7 oktober 2021.

Trefwoorden