Wanneer zijn de nieuwe normen in alle leerlingadministratie- en volgsystemen verwerkt?

Cito zal de normen altijd zo updaten, dat deze gaan gelden bij de start van een nieuw schooljaar. Alle leerlingadministratie- en volgsystemen zorgen er vervolgens voor dat deze nieuwe normen tussen 1 augustus en uiterlijk 15 september van dat schooljaar in hun systemen zijn verwerkt. De geactualiseerde normen van de LVS-toetsen begrijpend lezen, rekenen–wiskunde en spelling niet-werkwoorden zijn inmiddels doorgevoerd in alle leerlingadministratie- en volgsystemen. De update van de normen van de toetsen spelling werkwoorden groep 7 en 8 en woordenschat groep 3 t/m 8  zal uiterlijk 15 september 2014 zijn doorgevoerd.   

Trefwoorden