Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) komt er per 1 januari 2020 een onderscheid tussen een hoge en lage WW-premie. In het primair onderwijs betalen wij echter niet de standaard WW-premies maar de Ufo-premie voor overheidswerkgevers. Verandert er daardoor iets voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

De premiedifferentiatie WW zal niet gelden voor overheid en onderwijs. Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) blijft bestaan en de premie daarvoor ook. Dit komt onder andere doordat de overheid eigen risicodrager blijft voor de WW en daardoor geen premies gaat afdragen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). De Ufo-premie zal wel dalen, doordat de Ziektewet naar een ander fonds gaat (de Werkhervattingskas).

Trefwoorden