Wat betekent de wet Sociale veiligheid voor scholen en hun besturen?

In de nieuwe wet Sociale veiligheid zijn drie zaken verplicht:

  1. Iedere school moet een veiligheidsbeleid voeren.
  2. Iedere school moet voor leerlingen en ouders een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om sociale veiligheid (bijvoorbeeld een intern begeleider of vertrouwenspersoon)
  3. Scholen en hun besturen worden verplicht de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. 

De Inspectie van het Onderwijs neemt deze punten sinds augustus 2015 mee in haar toezicht en kan, als zij constateert dat de school zich onvoldoende inspant voor sociale veiligheid, ook sanctioneren en dit meewegen in de beoordeling van een school.

Trefwoorden