Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?

Lukt het de starter niet binnen drie jaar om basisbekwaam te zijn terwijl hij hiertoe wel in staat is gesteld met de tijd en begeleiding waar hij recht op heeft, dan kan dit rechtspositionele consequenties hebben. De werknemer kan dan bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, een periodiek in zijn salaris worden onthouden of zelfs ontslag krijgen.  We adviseren om voor iedere leraar een personeelsdossier in te richten waarin wordt bijgehouden wat de leraar eraan doet basis- of vakbekwaam te worden en wat zijn vorderingen zijn. In het dossier kunnen verslagen worden opgenomen van de klassenbezoeken, de bezoeken van de schooldirecteur aan de klas waar de betreffende leraar lesgeeft. In het dossier kunnen ook verslagen worden opgenomen van de vervolggesprekken over ontwikkelafspraken, de in te zetten acties en de resultaten daarvan.


Als de startende leerkracht na zeven jaar niet vakbekwaam is, kan dit ook gevolgen hebben. Ook dit kan bijvoorbeeld leiden tot een stagnatie in de salarisdoorgroei door het niet toekennen van de volgende salarisperiodiek.

 

Zorg er altijd voor dat er een goed onderbouwd dossier aanwezig is.
 

cao paragraaf
De startende leraar