Wat gebeurt er met de spaarBAPO?

Gespaard BAPO-verlof wordt gerespecteerd. Medewerkers worden in staat gesteld het gespaarde BAPO-verlof onder de oude voorwaarden (met een eigen bijdrage van 35 dan wel 25 %) op te nemen.

 

cao paragraaf
BAPO overgangsrecht