Wat gebeurt er met de spaarBAPO?

Gespaard BAPO-verlof wordt gerespecteerd. Medewerkers worden in staat gesteld het gespaarde BAPO-verlof onder de oude voorwaarden (met een eigen bijdrage van 35% dan wel 25% voor een medewerker in salarisschaal 8 of lager) op te nemen.

 

cao paragraaf
BAPO overgangsrecht