Wat gebeurt er wanneer een schoolbestuur de functiemixdoelstelling niet behaalt?

Als een bestuur niet voldoet aan de doelstelling van de functiemix  zoals geformuleerd in de cao, dan heeft dit geen consequenties voor de bekostiging. Doordat de doelstelling van de eerste tranche indertijd is gehaald, wordt er geen bekostiging ingehouden als de doelstellingen niet worden gehaald. Feit blijft wel, dat een  schoolbestuur die voldoet aan de percentages van de functiemix, niet voldoet aan de CAO PO.

Meer informatie over de functiemix is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs

 

cao paragraaf
Functiemix