Wat houdt de 40-urige werkweek in?

Bij wtf 1 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers blijven op jaarbasis wel 1659 uur werken. Voor alle medewerkers is de formele arbeidsduur 40 uur per week. Dit betekent niet dat iedere week altijd precies 40 uur werk bevat. Er is een zekere ruimte om hierin te fluctueren. Wel is het belangrijk om als team en met iedere individuele medewerker te kijken of de voorgenomen werkzaamheden passen binnen de beschikbare uren.

Bij een 40-urige werkweek hoort 428 uur verlof, inclusief feestdagen. Afspraken over de werkzaamheden in de school worden door het team gemaakt en vastgelegd in het werkverdelingplan.