Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?

Startende leraren (ingeschaald in schaal L10-1/L11-1/L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3) krijgen een extra budget van 40 uur per jaar (deeltijders naar rato). Er worden afspraken gemaakt over de inzet van dit budget. Het bijzondere budget voor startende leerkrachten kan niet worden opgespaard of worden ingezet voor vrij opneembaar verlof.