Wat is de consequentie voor de ketenregeling als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 wordt ingevoerd?

Er is geen overgangsrecht voor de huidige ketenregeling in het openbaar onderwijs afgesproken. Op 1 januari 2020 wordt een aanstelling in het openbaar onderwijs automatisch een arbeidsovereenkomst. Ook aanstellingen voor deze datum worden gezien als arbeidsovereenkomsten. De ketenregeling zoals die nu geldt voor het bijzonder onderwijs gaat dan ook gelden voor het openbaar onderwijs. Dit betekent dat de keten niet wordt onderbroken met een periode van 3 maanden, maar dat de keten pas wordt onderbroken bij 6 maanden.

In dit artikel vind je een uitgebreidere uiteenzetting over de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.